Mỹ phẩm Tóc Việt

Mỹ phẩm Tóc Việt

Mỹ phẩm Tóc Việt

Địa chỉ: 212/17 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Chính sách mua hàng

Trên Website này, Chúng Tôi có thể cung cấp không gian dành riêng cho nội dung của người sử dụng, ví dụ như nội dung bằng chữ, ảnh, video, ý kiến, v.v… (sau đây gọi là "Nội Dung Người Sử Dụng").

 

Bằng cách đăng tải Nội Dung Người Sử Dụng qua Website, Quý khách đã trao cho Chúng Tôi quyền được sao chép, hiển thị, sử dụng, sao, sửa đổi, chỉnh sửa, hiệu đính, phân phối, dịch, tạo sản phẩm phái sinh, đưa vào các sản phẩm khác, phân phối Nội Dung Người Sử Dụng đó (cho dù là toàn bộ hay chỉ một phần) trên cơ sở miễn phí bản quyền, không hủy ngang, không độc quyền, trên toàn cầu và trong thời hạn quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ hợp pháp như được quy định theo pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của quốc gia khác và các điều ước quốc tế (bao gồm cả bất kỳ quy định bổ sung hay sửa đổi nào sau này).

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Go Top